mandag 24. november 2008

Oppgave om stilperioder=)

Antikken:
Perikles taler til atenerne i folkeforsamlingen, Pnyx, nedenfor Akropolis. Idealisert maleri av Philipp von Foltz, 1853.
Antikken regnes fra 700-tallet f.Kr. til ca. 500 e.Kr. I denne tiden dominerte grekerne og romerne middelhavsområdet. Fra 700-tallet f.Kr. levde grekerne i ulike polisstater. En polisstat bestod av en by med et omliggende landbruksdistrikt. Jernet var tatt i bruk, og våpenføre, frie menn deltok i varierende grad i styret av polisen. Kvinner stod utenfor politikken, og slaver ble sett på som eiendom.
Typisk med slike bilder i antikken.
Romansk stil:
Église de La Trinité, L'Abbaye-aux-Dames, Caen.
Romansk kunst er kunsthistorisk periode fra høymiddelalderen som er preget av sin antikke arv fra Romerriket, romersk kunst. Den omfatter perioden fra hovedsakelig fra rundt 1000 til 1200 og henviser til en «romeraktig» rundbuestil. Den er ikke preget av et fast system til tross for dens karakteristiske trekk. Romansk kunst ble avløst av gotisk kunst i Vest-Europa.

Ekspresjonisme:
Lyrikeren av Egon Schiele 1911

Ekspresjonisme og ekspresjonistisk betegner en kunstretning og en uttrykksform, og har preget de fleste kunstneriske disipliner som billedkunst, litteratur, musikk, teater, film og arkitektur. At et kunstverk er «ekspresjonistisk» betyr gjerne at verket uttrykker kunstnerens indre følelser, gjennom en subjektiv og forvridd fremstilling av den ytre verden. Uttrykket i ekspresjonistisk billedkunst er ofte kantete, nervøst og voldsomt.

Kubisme: Portrett av Picasso av Juan Gris - 1912
Kubistene malte ikke et motiv bare fra en bestemt kant, men viste motivet som om det er sett fra forskjellige steder på samme tid. Dette var et forsøk på å presentere motivet på en så helhetlig måte som mulig. Ofte vil disse planenes overflate møtes med kanter som ikke viser noe gjenkjennelig dybdeperspektiv. Bakgrunnen og motivets plan møter hverandre på en måte som skaper bare en overfladisk dybdefølelse; noe som regnes som en av karakteristikkene ved kubismen. Kubismen var en komplett og klart definert estetikk.


Surrealisme:

Den spanske surrealisten Joan Miró skulpturgruppe Deux Personnages Fantastiques ved La Défense i Paris. Den surrealistiske bildestilen fikk stor betydning for all moderne visuell kommunikasjon på 1900-tallet.

Surrealisme er en kunstretning i billedkunsten og litteraturen som ble inspirert av det ubevisste slik som det blir betraktet av psykoanalysen. Den oppsto i begynnelsen av det 20. århundre. Retningen forsøkte å fremstille det ubevisste og benyttet underliggjøring av virkeligheten og fremmedgjørelse


Modernisme:
Hans Hofmann, "The Gate", 1959–1960

Modernismen beskriver en rekke kulturelle bevegelser forankret i endringer i vestlige samfunn i de sene nittende og tidlige tjuende århundre. Begrepet dekker en rekke reformere bevegelsene i kunst, arkitektur, musikk, litteratur og anvendt kunst som fremkom i denne perioden. På sitt mest grunnleggende nivå, modernisme kunne beskrives som eksperimentering og fragmentering av den menneskelige erfaring, karakteriseres av avvik fra normer i samfunnet


Postmodernisme:
Eksempel på postmoderne kunst. Jeff Koons' Puppy på Documenta i Bilbao 1992
Postmodernismen er sentrert rundt et oppgjør med modernismens idealer. I postmodernismen angripes oppfattelsen av universelle sannheter, og det fokuseres på en fragmenteret anskuelse.

Renessansen:
"Gud gir liv til Adam", detalj fra Michelangelos Det sixtinske kapell. 1512
I renessansen begynte folk å tenke annerledes. Innen filosofien begynte man å sette mennesket i stedet for Gud i sentrum av tankegangen, og dette banet veien for ideen om kunstens egenverdi og om renessansemannen med sine mange talenter. Mens litteraturen stort sett handlet om religiøse tema i middelalderen, vokser det frem en verdslig litteratur med politiske og filosofiske temaer. Innen bildende kunst og skulptur fjernet man seg fra normene, tradisjonene, stivheten og kirkens monopol som oppdragsgiver. I stedet for stive, gotiske helgenskulpturer med blikket vendt mot himmelen kom det naturlige menneskegjengivelser som Michelangelos David, i stedet for madonnaavbildninger kom Mona Lisas mystiske smil. Innen arkitekturen kastet man vrak på gotikkens spissbuer, i stedet etterstrebet man ro og harmoni inspirert av antikkens Hellas og Roma. Vitenskapsmenn begynte å stille spørsmål ved kirkens dogmer, og gjorde store framskritt innen astronomi, matematikk og fysikk. Alle disse elementene bidro til en varig endring i Europa.Rokokko:en del av Antoine Watteaus: "Innskipningen til Cythera" (1717).

Svermeriske par i silke og pudderparykker i vakre landskap er typisk. Rokokkomalerier kan virke både søtladne og overfladiske. Men de kan også betraktes som viktige dokumenter over en tid hvor følelser endelig blir tatt på alvor.

Periodens fremste kjennetegn er asymmetriske former, S-formete og C-formete kurver med blomster, lyse og lette farger, og naturalistiske motiver. Den kom mest til uttrykk i interiører, i møbelkunst og i kunsthåndverk.Barokken:Eksempel på det barokke maleriet: Caravaggio, St. Peters Korsfestelse (1600).
Barokken verdsatte dramatikk og detaljer, ornamentering og prakt, det kan vi se på dette bildet hvor vi hopper rett inn i en hendelse.Kilder: http://historievg2.cappelen.no/
http://da.wikipedia.org

1 kommentar:

Siri sa...

Mye forskjellig her. Miros skulpturgruppe så ganske spesiell ut:)